Meiko Shiraki (Prison School) Gallery


prison-school-shiraki-meiko-gallery-01

Here’s a small gallery of Meiko Shiraki’s “portraits” by Akira Hiramoto. Meiko is the vice president of the underground student council and one of the most gorgeous girls of Prison School (Kangoku Gakuen) manga:

prison-school-shiraki-meiko-gallery-02

prison-school-shiraki-meiko-gallery-03

prison-school-shiraki-meiko-gallery-04

prison-school-shiraki-meiko-gallery-05

prison-school-shiraki-meiko-gallery-06

prison-school-shiraki-meiko-gallery-07