Sugoi! Wallpaper of the Day: Senren * Banka


Sugoi! Wallpaper of the Day: Senren * Banka

Here’s a cute wallpaper (1920×1200) featuring one of the heroines of Senren * Banka eroge by Yuzusoft.